Innovation, Integration, Simplicity, Effectiveness!
Καλωσήλθατε! Wellcome!
Διαχείριση Στόλου Οχημάτων με Παρακολούθηση Καυσίμων & άλλων Αισθητήρων.
Το AVL System αναπτύχθηκε με σύγχρονα Web εργαλεία (PHP. JS, MySQL, AJAX). O σχεδιασμός του Συστήματος και του user interface έγινε κυρίως με γνώμονα τις ανάγκες της μικρομεσαίας Ελληνικής επιχείρησης. (Φυσικά δουλεύει και σε.. μεγαλύτερες επιχειρήσεις!).
To AVL System αποτελείται από:
- Μια συσκευή GPS-GPRS που τοποθετείται στα οχήματα του πελάτη, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνει τον Server για την θέση του οχήματος, καθώς και για στοιχεία όπως ταχύτητα, κατεύθυνση, διανυθείσα απόσταση κλπ.
- Την υπηρεσία πρόσβασης στο Site του συστήματος, όπου ο πελάτης χρησιμοποιώντας τον κωδικό του βλέπει σε χάρτη τις τρέχουσες θέσεις των οχημάτων του, καθώς και διάφορα ιστορικά- στατιστικά στοιχεία (πχ στάσεις μεγαλύτερες των 10 λεπτών την προηγούμενη εβδομάδα, διαδρομές σε μη εργάσιμες ώρες κλπ).
Το σύστημα είναι ιδιαίτερα απλό στην χρήση, και οποιοσδήποτε γνωρίζει πως να περιηγηθεί στο Internet, δεν θα χρειαστεί πάνω από 5 λεπτά εκπαίδευσης, για να το χειριστεί αποτελεσματικά.
Χάρτης:
Οι βασικές πληροφορίες του AVL System, όπως η θέση των οχημάτων, οι διαδρομές κλπ, προβάλλονται γρήγορα και εύκολα πάνω σε χάρτη.
 • Θέσεις Οχημάτων στο Χάρτη!
 • Δρομολόγια Οχημάτων!
 • Ιστορικό Στάσεων!
 • Υπερβάσεις Ορίων Ταύτητας!
 • Εικόνα σε προηγ.Χρονική Στιγμή!
 • Γεμίσματα Καυσίμων!
Αισθητήρες:
Τα δεδομένα από το GPS και τους αισθητήρες του οχήματος (όπως πχ η ταχύτητα, η στάθμη του καυσίμου, τυχόν θερμοκρασίες ψυκτ. θαλάμων κλπ), καταγράφονται σε database και είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση
 • Τρέχουσες Τιμές σε Gauges!
 • Εικόνα σε προηγ.Χρονική Στιγμή
 • Διαγράμματα Χρόνου-Τιμών!
 • Καθορισμένα από τον Χρήστη Alerts
 • Κατάσταση Δεδομένων για Download
Καύσιμα:
Το Module Τηρεί Αρχείο Παραστατικών Πληρώσεων Καυσίμων, και συγκρίνει αυτά με τα καταγεγραμμένα από τους αισθητήρες στοιχεία, είτε σε καταστάσεις, είτε με γραφικό τρόπο.
 • Κινήσεις (Πληρώσεις)
 • Αντισυμβαλλόμενοι (Προμηθευτές)
 • Ισοζύγιο σε Ποσότητες και Αξίες
 • Κατάσταση Ελέγχου
 • Συγκριτικό Παραστατικών-Δεδομένων
 • Γραφικές Παραστάσεις
Reports:
Στο module Reports, τα στοιχεία του συστήματος δίνονται ως καταστάσεις κειμένου, ενώ είναι διαθέσιμα για download.
 • Κατάσταση Διαδρομών
 • Κατάσταση Στάσεων
 • Λίστα Τρέχοντων θέσεων Οχημάτων
 • Κατάσταση Υπερβάσεων Ταχύτητας
 • Λίστα Προσεγγίσεως Σημείων Ενδιαφέροντος
 • Κατάσταση Μεταβολών Καυσίμων
RSystem gen3 - Ασύρματη Παραγγελιοληψία για Χώρους Εστίασης.
To Rsystem χρησιμοποιεί καθαρά Web Τεχνολογία. Είναι χτισμένο με Open Source πλατφόρμες και εργαλεία (Ubuntu Server,MySQL,PHP,JS), και μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν Η/Υ με Windows (>=4GB RAM). Το Interface είναι μια Web Εφαρμογή που τρέχει σε οποιονδήποτε browser, ενώ χρησιμοποιούμε Native Android Apps για τις παραγγελίες και το mini-POS. Με τον τρόπο αυτό:
- Έχουμε σταθερή και ταχύτατη λειτουργία, ακόμα και σε ένα 100Mbit LAN.
- Oι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ είναι χαμηλές,όπως και τα κόστη για το Hardware. Οποιοδήποτε μηχάνημα που τρέχει έναν browser (PCs με Windows ή Linux, Macs, Ιpads, Tablets, ARM Computers κλπ) μπορεί να `τρέξει` την εφαρμογή.
- Tα κόστη Αδειών Χρήσης Λογισμικού τρίτων (Server OS Licences, SQL Server Licences κλπ) είναι μηδενικά.
Η Mobile Εφαρμογή είναι Native Android (Java), και τρέχει σε οποιαδήποτε συσκευή με Android (>v4.2).
Πωλήσεις Εντός (Τραπέζια):
Το κεντρικό Interface για την διαχείριση των Τραπεζιών. Σχεδιασμένο να ταιριάζει απόλυτα στην ροή εργασιών του service, με σκοπό την μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών. Το Πλάνο Τραπεζιών/POS Screen έχει διάταξη τραπεζιών αντίστοιχη με την πραγματική.
 • Σχεδιασμός για πλήρη λειτουργικότητα σε Touch Screens.
 • Δυνατότητα ανοίγματος Λογαρισμών με όνομα (χωρίς τραπέζι).
 • Πρόχειρη Εκτύπωση Λογαριασμού ή μέρους αυτού.
 • Μεταφορά Παραγγελίας (ή μέρους της) σε άλλο Τραπέζι με σχετική εκτύπωση στην κουζίνα.
 • Δυνατότητα ανάθεση σε άλλο σερβιτόρο από τον χρήστη του POS.
 • Δυνατότητα λήψης παραγγελίας από διαφορετικούς σερβιτόρους για το ίδιο τραπέζι. Κατ’ Επιλογήν χρεώνεται το σύνολο ο σερβιτόρος που πληρώνεται.
 • Προβολή Διαθέσιμων Μερίδων στα Buttons ειδών, και δυνατότητα προσωρινής διακοπής (Pause) σε πωλήσεις επιλεγμένων Ειδών.
 • Παραμετροποιήσιμη ανά χρήστη δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένων group ειδών (πχ όχι φαγητά).
 • Παραμετροποιήσιμη ανά χρήστη δυνατότητα χρέωσης διαφορετικών σερβιτόρων ή ‘κλείδωμα’ σε έναν.
 • Καταχώρηση Σχολίων με έτοιμα ποσοτικά Buttons (πχ Με - Χωρίς - Μισό -Διπλό-Λίγο).
 • Κατηγορίες Remarks – Extras για καταστήματα με πολύ μεγάλο αριθμό Remarks ,πχ παγωτατζίδικα.
 • Δυνατότητα καταχώρησης αναλυτικών στοιχείων πελάτη (για Delivery , τιμολόγια κλπ).
 • Δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου (πχ Happy hour).
 • Δυνατότητα αλλαγής τιμής είδους από το χρήστη (πχ για ζυγιζόμενα είδη).
 • Δυνατότητα αλλαγής Σειράς Σερβιρίσματος Είδους από το χρήστη (πχ ‘Με τα Πρώτα’, ‘Όλα μαζί’ κλπ).
 • Έκδοση Παραστατικού με επιλογή τύπου παραστατικού, πελάτη, τιμοκαταλόγου (πχ Happy Hour), και δυνατότητα μερικής-τμηματικής έκδοσης.
 • Πληρωμή Λογαριασμού με δυνατότητα μερικής-τμηματικής πληρωμής.
 • Δυνατότητα Διαχωρισμού Τρόπου πληρωμής (Μετρητά – Κάρτα-Σε Πίστωση).
 • Παραμετροποιήσημα ενεργοποιημένη ή όχι έκδοση Ακυρωτικών.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας εισπράξεων ημέρας για διόρθωση λαθών.
 • Δυνατότητα ‘Κλεισίματος Ημέρας’ για κλείδωμα ή διαγραφή data προηγούμενων ημερών, και αποστολή αρχείων με email στα κεντρικά.
 • Άμεση γραφική απεικόνιση στο πλάνο για τιμολόγηση συγκεκριμένων ομάδων ειδών ανά τραπέζι. (πχ Ξαπλώστρες σε Beach Bars).
 • Δυνατότητα Ανοικτής Καρτέλας Πελάτη (επί πιστώσει).
Κύκλωμα Delivery:
Το κεντρικό Interface για την διαχείριση του delivery. Σχεδιασμένο να ταιριάζει απόλυτα στην ροή εργασιών του καταστήματος, με σκοπό την μέιωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Πλάνο Εκκρεμών παραγγελιών με χρωματική απεικόνιση του χρόνου αναμονής.
 • Πλήρες Κύκλωμα διαχείρισης και αναζήτησης στοιχείων πελατών.
 • Δυνατότητα προβολής ιστορικού παραγγελιών πελάτη κατά την αναζήτηση.
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης ειδών σε υφιστάμενη παραγγελία.
 • Πλήκτρο ‘Αποστολής μηνύματος’ ελεύθερου κειμένου προς τους εκτυπωτές στην κουζίνα.
 • Πλήκτρο Ακύρωσης Εκκρεμούς (μη εκτελεσμένης) Παραγγελίας.
 • Προβολή Διαθέσιμων Μερίδων στα Buttons ειδών, και δυνατότητα προσωρινής διακοπής (Pause) σε πωλήσεις επιλεγμένων Ειδών.
 • Εκτύπωση ‘Delivery Note’ με Πλήρη στοιχεία πελάτη-παραγγελίας και Barcodes για την γρήγορη ανάθεση σε delivery boys.
 • Δυνατότητα μαζικής ανάθεσης επιλεγμένων παραγγελιών σε delivery Boys.
 • Δυνατότητα για σύνδεση (αναγνώριση κλήσης) με τηλεφωνικό Κέντρο (Asterisk or simillar).
 • Δυνατότητα για σύνδεση (αναγνώριση κλήσης) με κινητά τηλέφωνα Android.
 • Χρήση Τιμοκατάλογου Delivery.
Κύκλωμα TakeAway:
Σύστημα γρήγορης λιανικής σε Web και Αndroid Apps.
 • Εύχρηστη μεγάλη οθόνη καταχώρησης ειδών.
 • Διαχείριση Remarks/Extras, έτοιμων ή ελεύθερου κειμένου που εκτυπωνονται στην κουζίνα.
 • Καταχώρηση Σχολίων με έτοιμα ποσοτικά Buttons (πχ Με - Χωρίς - Μισό -Διπλό-Λίγο).
 • Δυνατότητα καταχώρησης αναλυτικών στοιχείων πελάτη (πχ για τιμολόγια ).
 • Δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου (πχ Happy hour).
 • Δυνατότητα αλλαγής τιμής είδους από το χρήστη (πχ για ζυγιζόμενα είδη).
 • Δυνατότητα Διαχωρισμού Τρόπου πληρωμής (Μετρητά – Κάρτα-Σε Πίστωση).
RSystemMobile App:
Android Native App για τους σερβιτόρους. Σχεδιασμένη να ταιριάζει απόλυτα στην ροή εργασιών, με σκοπό την μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Επιλογή πωλητή-ταμεία με Κωδικό.
 • Εύχρηστη οθόνη καταχώρησης ειδών.
 • Διαχείριση Remarks/Extras, έτοιμων ή ελεύθερου κειμένου που εκτυπωνονται στην κουζίνα.
 • Προβολή Διαθέσιμων Μερίδων στα Buttons ειδών
 • Δυνατότητα Αλλαγής τιμοκαταλόγου (πχ Happy hour).
 • Δυνατότητα Αλλαγής τιμής είδους (πχ για ζυγιζόμενα είδη).
 • Δυνατότητα αλλαγής Σειράς Σερβιρίσματος Είδους (πχ ‘Με τα Πρώτα’, ‘Όλα μαζί’ κλπ).
 • Διαχωρισμός Τρόπου πληρωμής (Μετρητά – Κάρτα-Σε Πίστωση).
Σημεία Διαφοροποίησης :
 • Η Χρήση Open Source Τεχνολογιών, που ελαχιστοποιούν τα κόστη σε hardware και σε άδειες χρήσης λογισμικού τρίτων.
 • Η λειτουργία σε browser ανεξάρτητα λειτουργικού συστήματος ή έκδοσης λειτουργικού συστήματος.
 • Η δυνατότητα αυτόματης αποστολής στοιχείων στο κεντρικό λογιστήριο με email στο τέλος της ημέρας.
 • H ύπαρξη Πεδίων ‘ERP Code’ σε Είδη, Remarks και σερβιτόρους για την εύκολη ενημέρωση συστημάτων ERP – F&B Control.
 • Η δυνατότητα αλλαγής της σειράς σερβιρίσματος των ειδών κατά την παραγγελία (πχ σαλάτα με τα κυρίως).
 • Η δυνατότητα λειτουργίας της mobile εφαρμογής σε Tablet ως Mini-POS, για την δημιουργία χαμηλού κόστους σημείων πώλησης .
Sensor System - e-enabled Sensors
Το SensorSystem είναι μια πλατφόρμα Cloud Λογισμικού και Ηardware, για υλοποιήσεις/αναβαθμίσεις Επαγγελματικών Υποδομών που θα εκμεταλλεύονται τις τεχνολογίες στον χώρο του Internet Of Things.
Γενική Περιγραφή:
Tο SensorSystem ενοποιεί απομακρυσμένα e-enabled δίκτυα αισθητήρων με ενσύρματες ή ασύρματες συνδεσμολογίες, οπτικοποιώντας την πληροφορία σε ένα Human to Machine Web Interface.
Είναι ‘ανοικτό’ στον τομέα του Hardware (δεν περιορίζεται σε συστήματα και τεχνολογίες μιας εταιρείας), επομένως είναι εύκολα προσαρμόσιμο και αναβαθμίσιμο σε νέες ανάγκες. Λόγω της ‘ιντερνετικής’ φύσης του, δεν έχει περιορισμούς σχετικά με τις θέσεις των αισθητήρων ή των χρηστών.
Ενδεικτικές Εφαρμογές:
 • Έλεγχος Συνθηκών Αποθήκευσης Προϊόντων (Θερμοκρασία, Υγρασία, Luminosity, CO, CO2, θέση κλπ).
 • Περιβάλλον: Εντοπισμός Δασικών Πυρκαγιών, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ηχορύπανση.
 • Γεωργική Παραγωγή: Μέτρηση Υγρασίας Εδάφους,Θερμοκρασίας κλπ κλιματολογικών μεταβλητών που επηρεάζουν τις καλλιέργειες.
 • Διαχ.Υδάτινων πόρων: Έλεγχος ποιότητας Υδάτων σε Ταμιευτήρες, Μονάδες Επεξεργασίας και στο Δίκτυο Υδροδότησης.
 • Διαχείριση Απορριμάτων: On line Μέτρηση Πλήρωσης Κάδων για βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.
Ηλεκτρονικά:
Σχεδιάζουμε και Κατασκευάζουμε αρκετά από τα devices (πχ gateways) που χρησιμοποιούμε με το SensorSystem. Με τον τρόπο έχουμε ευελιξία στην επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών, κρατώντας τα κόστη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα.
Web & Mobile Λογισμικό για Eπιχειρήσεις Υποστήριξης - Παροχής Υπηρεσιών.
To TechLog καλύπτει τις ανάγκες Οργάνωσης σε επιχειρήσεις Υποστήριξης - Παροχής Υπηρεσιών . Με κεντρική Web Εφαρμογή, Android Mob App για τους Τεχνικούς, και ιδιαίτερη ευελιξία στον τρόπο χρήσης, εξοικονομεί χρόνο, δίνει άμεση και ξεκάθαρη εικόνα των εκτελεσθέντων εργασιών, συμβάλλοντας έτσι στο επίπεδο οργάνωσης και στην κερδοφορία της επιχείρησης.
Λειτουργεί απλά και γρήγορα:
Ή αρκετά πιο αναλυτικά:
Σχετικά με εμάς - Στοιχεία Επικοινωνίας
Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται από το 1991 με κύριο αντικείμενο την Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων.
Από το 2010 έχουμε στραφεί στην ανάπτυξη και προώθηση δικών μας Προϊόντων - Συστημάτων (Λογισμικό, Hardware, Integrated Systems).
Ολοκληρώνοντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες σε λογισμικό, συσκευές και ηλεκτρονικά, παρέχουμε λύσεις με κύρια χαρακτηριστικά την λειτουργικότητα, το ελκυστικό κόστος και την υψηλή ανταγωνιστικότητα.
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και παροχή στη βάση των πελατών καινοτόμων και αξιόπιστων προϊόντων-υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν τη απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών τους συστημάτων, και την μέγιστη αποδοτικότητα των χρημάτων που έχουν επενδύσει σε αυτά.
Droggitis IT Systems, Στραβοπόδη 13 Ζάκυνθος ΤΚ 29100 τηλ: 2695029175, 6974966193 email: info@droggitis.gr
Droggitis IT Systems, Stravopodi Str 13 Zakynthos, Ionian Islands,Greece PO BOX 29100 tel: 2695029175, 6974966193 email: info@droggitis.gr